#
Menu

Anunțuri-Noutăți

CONDIȚII SPECIFICE

2022-03-25

Ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului