#
Menu
#

Scurt istoric

Patronul spiritual Octavian Codru Taslauanu Primul liceu înfiintat în fostul raion Toplita, în anul scolar 1955-1956 si care, datoritã clãdirii aflate în constructie, în perioada 1955-1957 a functionat la Subcetate, sub numele de Scoala Medie „Vasile Roaitã", continuând traditia Scolii Comerciale din Toplita (1927) si devenitã ulterior Gimnaziu Unic (1945). Începând cu anul scolar 1957-1958, liceul a functionat în clãdirea ce gãzduieste astãzi Scoala Generalã „Miron Cristea", pânã în 1970, an din care functioneazã în actuala locatie din strada Dealului.

Denumiri purtate în timp:

1950-1967: Scoala Medie „Vasile Roaitã"
1967-1970: Liceul (Mixt) Toplița
1970-1975: Liceul de culturã generalã
1975-1978: Liceul Real-Umanist
1978-1982: Liceul de Matematicã-Fizicã
1982-1990: Liceul Industrial nr. 2
1990-1994: Liceul „O.C.Tãslãuanu"
1994-2004: Grup Scolar „O.C.Tãslãuanu"
2004-prezent: Liceul Teoretic „O.C.Tãslãuanu"

Numele liceului este cel al patronului spiritual - Octavian Codru Tãslãuanu - patriot nãscut în apropierea localitãtii, redactor al revistei „Luceafãrul", secretar al societãtii „Astra", dar mai presus de toate militant neobosit pentru „întipãrirea sigiliului celei mai pãtimase iubiri de neam". Traditia liceului a fost aceea de liceu teoretic, gãzduind încã de la înfiintarea sa specializarea matematicã-fizicã, ai cãrei elevi au obtinut rezultate remarcabile la concursuri si olimpiade scolare (faza naþionalã: 5 premii I, 10 premii II, 15 premii III, numeroase mentiuni). Numerosi absolventi ai liceului au urmat cursurile facultãtilor din þarã, devenind specialisti în domenii precum: medicina (peste 200) politehnicã (peste 500) economisti (300) juristi (200) profesori (100).

În cadrul liceului, au functionat de-a lungul timpului clase de nivel liceal, de filierã teoreticã (real si uman), clase de nivel gimnazial, iar în perioada comunistã profilul industrial si profesional. Începând cu anul 1997, urmare a reorganizãrii învãtãmântului românesc, în spiritul traditiei s-a optat pentru redobândirea statutului de liceu teoretic. În aceeasi manierã, pentru valorificarea optimã a resurselor umane si materiale existente, începând cu anul scolar 1999-2000, s-a reorganizat învãtãmântul de nivel gimnazial, iar din anul scolar 2006-2007 scoala noastrã gãzduieste - dupã multi ani de întrerupere - ciclul primar. Spiritul competitional, nevoia permanentã de perfectionare, dragostea pentru profesia didacticã si dorinta de a contribui la cresterea prestigiului scolii au determinat ca numerosi fosti elevi sã se întoarcã în calitate de profesori ai liceului în care s-au format. Astãzi, colectivul didactic numãrã 23 absolventi deveniti profesori, iar 5 dintre membri personalului didactic auxiliar sunt de asemenea fosti elevi ai liceului.

Directori:

Sandu Ioan 01.09.1955 - 01.03.1957
Conţiu Alexandru 01.03.1957 - 31.08.1958
Roman Teodor 01.09.1958 -31.08.1959
Conţiu Alexandru 01.09.1959 - 31.08.1965
Budan Virgiliu 01.09.1965 - 31.08.1975
Dobreanu Dumitru 01.09.1975 - 30.12.1989
Budan Virgiliu 30.12.1989 - 31.08.1990
Antal Doina-Irina 01.09.1990 - 01.10.1994
Petruţ Ioan 01.10.1994 - 31.08.1999
Poplauschi Francisc 01.09.1999 - 11.06.2002
Şerban Dionisie-Pompei 11.06.2002 - 31.07.2008
Petruţ Camelia-Mirela 01.08.2008 - Prezent

Directori adjuncți:

Truța Mihai 1970-1975
Kolumban Tihamer 1970-1975
Rokaly Janos 1975-1976
Nagy Janos 1976-1978
Jari Susana 1978-1985
Kalapacs Annamaria 1985-1987
Jari Susana 1986-1989
Jari Levente 1990
Kalapacs Annamaria 1990-1995
Puskai Ileana 1995-2000
Kozma Emese 2000-2003
Dinu Marian 2000-2002
Petruț Camelia-Mirela 2003-2008
Poplauschi Francisc 2008-2014
Mureșan Maria-Cristina 2014- prezent